พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก
..ประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1

รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื่นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 1
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2 และ 3
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 3
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1

ประชาสัมพันธ ์

.................
ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ หมู่ 4 ชุมชนบ้านบางละมุงฝั่งธน หมู่ 5 ชุมชนบ้านนากลาง หมู่ 6 ชุมชนบ้านหนองเกตุ ต.บางละมุง อ.บางละมุง หมู่ 1 ชุมชนบ้านสังกะเปี่ยว หมู่ 2 ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และผู้บริหารของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เข้าร่วมประชุมกลุ่มในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

.................ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ หมู่ 3 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง หมู่ 4 ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ 5 ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ 10 ชุมชนบ้านแหลมทอง  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา หมู่ 4 ชุมชนบ้านหนองมะนาว หมู่ 6 ชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ 7 ชุมชนหนองพังพวย หมู่ 8 ชุมชนบ้านทุ่งกราด หมู่ 9 ชุมชนบ้านบางละมุง ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  และผู้บริหารของเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุมกลุ่มในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


1 | 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์