พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 

ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 3 ได้เพิ่มเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดการ รวมไปถึง การช่วยลดมลพิษ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ตัวอย่างเครื่องจักรและเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้

  • เครนยกตู้หลังท่าแบบไร้คนขับ (Automated Stacking Crane, ASC) ใช้บริเวณลานกองตู้สินค้าหลังท่า เพื่อยกตู้สินค้าขึ้นหรือลงจากรถขนส่ง

  • รถลำเลียงตู้สินค้าแบบไร้คนขับ (Automated Guided Vehicles, AGV) ใช้ขนส่งตู้สินค้าระหว่างลานกองตู้สินค้าหลังท่ากับบริเวณหน้าท่า จากนั้นเครนตู้สินค้าหน้าท่าจะยกสินค้าขึ้นหรือลงเรือต่อไป

  • เครนหน้าท่า (Gantry Crane) สามารถยกตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต ได้พร้อมกัน 2 ตู้โดยใช้แคร่ยก

  • เรือขุดลอกไฟฟ้า (Electric Dredging) เป็นเรือขุดลอกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ แต่เหมาะกับการบำรุงรักษาร่องน้ำเท่านั้น

  • ระบบจ่ายไฟฟ้า (Cold Ironing) ให้กับเรือที่มาเทียบท่า เป็นการลดการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสะอาดสำหรับระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน และระบบปรับอากาศในเรือ

  • ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Port) เปิดบริการท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ โดยลดปริมาณการใช้กระดาษ เปิดระบบเครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงระหว่างกรมศุลกากร ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรืออื่นๆ ระบบการตรวจสอบการขนส่งสินค้า ณ สถานีตรวจสอบสินค้า โดยใช้เทคโนโลยี RFID และผนึกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Seal)

 

หว่านเมล็ดสร้างศักยภาพทางทะเล
ผลิใบกิ่งก้านแรก (โครงการขั้นที่ 1)
แตกหน่อเสริมศักยภาพ (โครงการขั้นที่ 2)
สู่การขนส่งอย่างยั่งยืน
ท่าเรือสีเขียว
เพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์