พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 

หลังจากที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 1 ต้องรองรับตู้สินค้าจนทะลุขีดความสามารถ รัฐบาลจึงเร่งผลักดันแผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 2 เพื่อให้สามารถรองรับตู้สินค้าได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึง 6.8 ล้านทีอียู

ลักษณะแอ่งจอดเรือ  รูปตัวยู (U)
ขนาดแอ่งจอดเรือ กว้าง 500 เมตร ยาว 1,800 เมตร
ความลึกบริเวณแอ่งจอดเรือ 16 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความลึกร่องน้ำทางเดินเรือจากทะเลสู่ท่าเทียบเรือ 16 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความยาวเขื่อนกั้นคลื่น สร้างแนวเขื่อนเพิ่มจากเดิม 1,900 เมตร รวมเป็น 3,200 เมตร
ขนาดเรือที่สามารถรองรับได้ Post Panamax (ขนาด 80,000 DWT บรรทุกตู้สินค้าได้มากกว่า 5,000 ทีอียู)
จำนวนท่าเทียบเรือ แบ่งเป็น 7 ท่า
  • ท่าเทียบเรือตู้สินค้า                                               
  • ท่าเทียบเรือรถยนต์ (Ro/Ro) และเรือสินค้าทั่วไป

6 ท่า
1 ท่า

ความสามารถในการรองรับสินค้า
6.8 ล้านทีอียู

 

หว่านเมล็ดสร้างศักยภาพทางทะเล
ผลิใบกิ่งก้านแรก (โครงการขั้นที่ 1)
แตกหน่อเสริมศักยภาพ (โครงการขั้นที่ 2)
สู่การขนส่งอย่างยั่งยืน
ท่าเรือสีเขียว
เพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์