พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 

ประเทศไทยพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้กลายเป็นประตูการค้าแห่งอินโดจีน โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปสู่ทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว มาเลเซีย และกัมพูชา การก่อสร้างโครงการขั้นที่ 1 จึงเน้นการออกแบบให้สามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการรองรับเรือตู้สินค้าที่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือกรุงเทพได้

ลักษณะแอ่งจอดเรือ   รูปตัวยู (U)
ขนาดแอ่งจอดเรือ กว้าง 450 เมตร ยาว 1,600 เมตร
ความลึกบริเวณแอ่งจอดเรือ 14 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความลึกร่องน้ำทางเดินเรือจากทะเลสู่ท่าเทียบเรือ 16 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
ความยาวเขื่อนกั้นคลื่น 1,300 เมตร
ขนาดเรือที่สามารถรองรับได้ Panamax size (ขนาด 60,000 – 80,000 DWT บรรทุกตู้สินค้าได้มากกว่า 3,000 ทีอียู)
จำนวนท่าเทียบเรือ แบ่งเป็น 11 ท่า
 • ท่าเทียบเรือตู้สินค้า
 • ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
 • ท่าเทียบเรือโดยสารและท่าเทียบเรือรถยนต์ (Ro/Ro)
 • ท่าเทียบเรือรถยนต์ (Ro/Ro)
 • ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง (น้ำตาลและกากน้ำตาล)

5 ท่า
3 ท่า
1 ท่า
1 ท่า
1 ท่า

ความสามารถในการรองรับสินค้า  4.0 ล้านทีอียู
สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
 • ระบบคมนาคม ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ
 • ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • สถานที่พักสินค้า ได้แก่ อาคารโรงพักสินค้า คลังสินค้า พื้นวางสินค้ากลางแจ้ง
 • เครื่องจักรสำหรับขนย้ายตู้สินค้า ได้แก่ ปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ปั้นจั่นยกตู้สินค้าชนิดล้อยาง
 • บริการเรือลากจูง และเรือบริการอื่นๆ
 • อาคารบริการเรือศุลกากร
 • อาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขตต์ เพื่อควบคุมท่าเรือแหลมฉบังและติดต่อสื่อสารกับเรือ


หว่านเมล็ดสร้างศักยภาพทางทะเล
ผลิใบกิ่งก้านแรก (โครงการขั้นที่ 1)
แตกหน่อเสริมศักยภาพ (โครงการขั้นที่ 2)
สู่การขนส่งอย่างยั่งยืน
ท่าเรือสีเขียว
เพิ่มศักยภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์