ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ชลบุรี ตั้ง "คณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง" พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนรอบท่าเรือ
คำสั่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง
คำสั่งจังหวัดชลบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนา ทลฉ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทลฉ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย ทลฉ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบังคลอด “แผนรัก(ษ์)ท่าเรือแหลมฉบัง”หลังลงสำรวจพื้นที่จริงภายใต้แนวคิด
“ลงมือปฏิบัติ”
ข่าวท่าเรือแหลมฉบัง ต่อยอดโึีครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
ข่าวท่าเรือแหลมฉบังเปิดโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
กทท.มอบป้ายประกาศกิตติคุณรางวัลชนะเลิศ โครงการ เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2
กทท.รับข้อเสนอภาคประชาชนแจ้งขอเลื่อนกำหนดช่วงเวลาขุดลอกปากคลองบางละมุง
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 โอกาสนำไทย สู่พาณิชย์นาวี
หนุน กทท. เพิ่มศักยภาพแหลมฉบัง ผุดท่าเรือชายฝั่ง-ศูนย์ขนส่งทางราง
แหลมฉบังเดินหน้าเฟส 3 รับการขนส่งทางทะเลสร้างเศรษฐกิจไทย

รายการคัดข่าวเด่น สถานีโทรทัศน์ สทท.11 ตอน การพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง

รายการ Business Connection สัมภาษณ์คุณเฉลิมเกียรติ สลักคำ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง
วีดีทัศน์แนะนำท่าเรือแหลมฉบัง


 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์