ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนงานของเยาวชนฯ ค่ายอาสาฯ - กิจกรรมที่ 2
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 31 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 22 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 17 สิงหาคม 2554
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 3
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 2
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 1

รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื่นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 1
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2 และ 3
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 3
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2
ประกาศเชิญ และกำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1

สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
ประกาศเชิญเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 1
กำหนดการสัมมนา พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้่งที่ 1
ภาพบรรยากาศการสัมมนาครั้งที่ 1

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์