พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 

ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีสินค้าเข้าออกมากที่สุดในประเทศไทย เฉลี่ยประมาณ 10,000 เที่ยวต่อปี ในจำนวนดังกล่าวมีเรือหลากหลายประเภทแวะเข้ามาจอดเทียบท่า ดังต่อไปนี้

  • Feeder เป็นเรือตู้สินค้าขนาดเล็ก ที่สิ่งระหว่างท่าเรือหลักกับท่าเรือย่อย บรรทุกสินค้าไม่เกิน 500 ทีอียู
  • Feedermax เป็นเรือตู้สินค้าขนาดเล็กเช่นเดียวกับ Feeder แต่มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย สามารถบรรทุกสินค้าได้ 500 – 1,000 ทีอียู
  • Handy สามารถบรรทุกสินค้าได้ปรมาณ 1,000 – 2,000 ทีอียู
  • Sub-Panamax เป็นเรือตระกูล Panamax ขนาดเล็ก สามารถบรรทุกสินค้าได้ประมาณ 2,000 – 3,000 ทีอียู
  • Panamax เป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นมา มักใช้ขนสินค้าระหว่างท่าเรือหลักทั่วโลก สามารถบรรทุกสินค้าได้ 3,000 – 5,000 ทีอียู
  • Post-Panamax เป็นเรือสินค้าขนาดใหญ่ สามารถบรรทุกสินค้าได้ 5,000 – 10,000 ทีอียู
  • Car-Carrier เป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งรถยนต์

ข้อมูลอ้างอิง : ขนาดเรือบรรทุกสินค้า (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

 

ท่าเรือแหลมฉบัง : ท่าเรือของโลก
DWE และ TEUs คืออะไร
เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่สุดในโลก
เรือสินค้าที่เข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง (ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์