พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 

รู้หรือไม่ใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยติดหนึ่งในสามของประเทศที่มีท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุดอันดับที่ 20 ของโลก (World busiest port) ตามการจัดอันดับของ The American Association of Port Authorities และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2551 ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 11 – 13 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ต้องมาชะงักใน พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นปีที่เศรษฐกิจของโลกชะลอตัว แต่บริษัทที่ปรึกษาได้ประมาณการณ์เบื้องต้นว่าหลังจากพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว การเติบโตของปริมาณการเข้าออกสินค้าน่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ต่อปี หมายความว่าใน พ.ศ. 2559 ปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าเรือแหลมฉบังจะสูงเกิน 10 ล้านทีอียู และใน พ.ศ. 2563 จะมีปริมาณสินค้าสูงถึง 16 ล้านทีอียู ซึ่งสูงเกินขีดความสามารถของโครงการขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

การสร้างท่าเรือแหลมฉบัง โครงการขั้นที่ 3 จึงเป็นการรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคที่มีการเปิดเสรีทางการค้า ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยเชื่อมโยงและยกระดับท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตูสู่ภูมิภาคทางทะเล พร้อมเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ด้วยการเชื่อมโยงการขนส่งระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะทางทะเลและทางอากาศ (ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ท่าเรือ
(ล้าน) ทีอียู
  1. สิงคโปร์
  2. เซียงไฮ้
  3. ฮ่องกง
  4. เสินเจิ้น
  5. ปูซาน
  6. กวางเจา
  7. ดูไบ
  8. หนิงปอ
  9. ชิงเต่า
  10. ร็อตเทอร์ดาม

          ...

     20. แหลมฉบัง

25.87
25.00 
20.98
18.25
11.95
11.19
11.12
10.50
10.26
9.74 

...

4.64

รายการอ้างอิง
รายชื่อท่าเรือที่มีตู้สินค้าผ่านมากที่สุด (8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)

ท่าเรือแหลมฉบัง : ท่าเรือของโลก
DWE และ TEUs คืออะไร
เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ที่สุดในโลก
เรือสินค้าที่เข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง (ปัจจุบัน)

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์