ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก


บันทึกความทรงจำค่ายเยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง
แผนงานของเยาวชนฯ ค่ายอาสาฯ - กิจกรรมที่ 2
บอร์ดนิทรรศการ โครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าเรือแหลมฉบังคลอด “แผนรัก(ษ์)ท่าเรือแหลมฉบัง”หลังลงสำรวจพื้นที่จริงภายใต้แนวคิด
“ลงมือปฏิบัติ”
วีดิทัศน์รวมภาพเบื้องหลังการปฏิบัติกิจกรรมของเยาวชน โครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
วีดิทัศน์สรุปกิจกรรม โครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
วีดิทัศน์ประกอบกิจกรรมค่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 31 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 22 สิงหาคม 2554
ภาพกิจกรรมโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง" วันที่ 17 สิงหาคม 2554
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 3
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 2
กำหนดการจัดกิจกรรมเยาวชนอาสา ครั้งที่ 1
ข่าวท่าเรือแหลมฉบัง ต่อยอดโึีครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"
ข่าวท่าเรือแหลมฉบังเปิดโครงการ "เยาวชนอาสา มารัก(ษ์) ท่าเรือแหลมฉบัง"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์