ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
(กทท.) มอบป้ายประกาศกิตติคุณรางวัลชนะเลิศ โครงการ เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2 และอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนวัดแหลมฉบัง เป็นประธานมอบป้ายประกาศกิตติคุณรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ป่าชายเลน ในโครงการ "เธอคือแรงบันดาลใจ ปีที่ 2" พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนกีฬาแก่ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

ทั้งนี้ โครงการ เธอคือแรงบันดาลใจ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้ส่งผลงานโครงการหรือกิจกรรมที่ริเริ่มหรือร่วมกันจัดทำ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมัครใจและสร้างสรรค์ โดยมุ่งหวังที่จะต่อยอดผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ในการหันมาช่วยกันดูแล สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตน รวมถึงเป็นแบบอย่างอันดีงามให้เยาวชนได้ก้าวเดินตามในครรลองที่เหมาะสมอีกด้วย

โดยชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ได้เสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติในป่าชายเลนเข้าประกวด ได้แก่ ปูสามรส ยาหม่องสมุนไพรจากต้นเหงือกปลาหมอ ท๊อฟฟี่กรอบจากต้นขลู่และต้นเหงือกปลาหมอ ข้าวเหนียวใสจากต้นปอทะเล ชาสมุนไพรจากต้นขลู่และต้นสำมะง่า และข้าวเกรียบจากต้นเหงือกปลาหมอ เข้าร่วมโครงการ ผลการตัดสินในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ปรากฏว่า ชมรมฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ซื่งถือเป็นรางวัลในระดับประเทศที่โรงเรียนวัดแหลมฉบังประสบความสำเร็จอีกโครงการหนึ่ง

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์