ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก

 กทท.รับข้อเสนอภาคประชาชนแจ้งขอเลื่อนกำหนดช่วงเวลาขุดลอกปากคลองบางละมุง

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 54 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังเป็นประธาน ในการประชุมพิจารณากำหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการขุดลอกปากคลองบางละมุง โดยมีร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านกลุ่มประมง และกลุ่มผู้เลี้ยงหอย เข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดช่วงเวลาดำเนินการ รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด


ในการประชุมครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้เสนอแผนการขุดลอกร่องน้ำบริเวณปากคลองบางละมุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชาวประมงในการนำเรือเข้าออกบริเวณปากคลองบางละมุง โดยเสนอแผนที่จะดำเนินการในช่วงต้นปี 2555 นี้ แต่ตัวแทนภาคประชาชนได้แจ้งขอเลื่อนการขุดลอกร่องน้ำออกไปเพื่อขอให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้าและเก็บผลผลิตก่อน ผลการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปร่วมกันคือ กำหนดช่วงเวลาการขุดลอกคลองบางละมุง จะดำเนินการในช่วงระหว่าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2556 ใช้ระยะเวลา 90 วัน โดยจะขุดลอกร่องน้ำ ให้มีความกว้าง 30 เมตร ความลึกระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) 2 เมตร และมีความยาวประมาณ 1,600 เมตร โดยอาจมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

 


 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์