ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์ 


เอกสาร Market Sounding 2

เอกสารประกอบการสัมมนา
Presentation ประกอบการสัมมนา โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
Presentation ประกอบการสัมมนา โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
Presentation ประกอบการสัมมนา โดย ที่ปรึกษาโครงการ
แบบสอบถาม
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารการรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน ครั้งที่ 2
Response to questions submitted and raised by Participants of MS3
   

ความเคลื่อนไหว Market Sounding 2

ภาพบรรยากาศงาน Market Sounding ระยะที่ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์