ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ไขข้อข้องใจ สาระน่ารู้ ความเคลื่อนไหว โยงใยเครือข่าย ติดต่อโครงการ
หน้าหลัก


ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานสรุปการสำรวจทัศนคติของประชาชนในพื้นที่และพื่นที่ใกล้เคียง ครั้งที่ 1
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2 และ 3
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1
กำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 3
กำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 2
กำหนดการเข้าร่วมประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 1 กลุ่มที่ 1
กำหนดการสัมมนา พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้่งที่ 1

เอกสารประกาศเชิญเข้าร่วมสัมมนาครั้งที่ 1
เอกสารประกอบการสัมมนาครั้งที่ 1
กำหนดการสัมมนา พร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาครั้่งที่ 1
เอกสารข้อเท็จจริง (Fact Sheet)
สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์